ข่าวประชาสัมพันธ์

ประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๔/๒๕๖๔

ในวันอังคารที่ ๒๗ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๔

เวลา ๐๙.๐๐ น.  ณ วิทยาลัยเพาะช่าง กทม.

————————————————————————————————————

ระเบียบมหาวิทยาลัยฯ ว่าด้วยการจัดการอาคารปฏิบัติการโรงแรมและการท่องเที่ยว         (ราชมงคลชมคลื่น)  พ.ศ. ๒๕๖๔ New

สรุปมติการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๒/๒๕๖๔ New

จดหมายข่าวสำนักงานสภามหาวิทยาลัย ประจำเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ New

ภาพกิจกรรม

การประชุมสภามหาวิทยาลัย  ครั้งที่ ๓/๒๕๖๔  ในวันอังคารที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๖๔    ณ ห้องจูปิเตอร์ ๔-๕ อาคารชาเลนเจอร์ อิมแพคอารี่นา เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี   โดยมี พลเอก จรัล   กุลละวณิชย์   เป็นประธาน ในการประชุม