ติดต่อเรา

สำนักงานสภามหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์

๙๖  หมู่ ๓  ถนนพุทธมณฑลสาย ๕

ต.ศาลายา  อ.พุทธมณฑล  จ.นครปฐม  ๗๓๑๗๐

โทรศัพท์        :    ๐ ๒๔๔๑ ๖๐๒๓  

เบอร์ภายใน   :    ๒๑๑๖

โทรสาร         :     ๐ ๒๔๔๑ ๖๐๒๓

web site       :     http://rcouncil2.rmutr.ac.th

E-Mail  :   rcouncil@rmutr.ac.th