ข่าวประชาสัมพันธ์

การประชุมสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ ครั้งที่ ๑๒/๒๕๖๐

วันพุธที่ ๒๕ ตุลาคม ๒๕๖๐

เวลา  ๐๙.๐๐ น.  ณ ห้องคชนทร์  ชั้น ๓ อาคารสำนักงานอธิการบดี

 ————————————————————————————————————————

สรุปมติการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๑๐ /๒๕๖๐  New

ปฏิทินการประชุมสภามหาวิทยาลัย ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๑  New

จดหมายข่าวสำนักงานสภามหาวิทยาลัย ประจำเดือน กันยายน ๒๕๖๐ New

ภาพกิจกรรม

ในวันอังคารที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๖๐  สำนักงานสภามหาวิทยาลัยได้จัดการประชุม                        สภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๐  เวลา ๑๓.๓๐ น.  ณ ห้องคเชนทร์ ชั้น ๓                        อาคารสำนักงานอธิการบดี   โดยมี พลเอก จรัล  กุลละวณิชย์  เป็นประธานในการประชุม

IMG_1242IMG_1228

IMG_1247IMG_1225

IMG_1244IMG_1245

นายกสภามหาวิทยาลัยได้แสดงความยินดี พร้อมมอบประกาศนียบัตรและเงินรางวัลสำหรับผู้ที่ได้รับตำแหน่งทางวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ จำนวน ๓ คน คือ                                                       ๑.  ผศ.มัณฑนา         เทียมทัด              สาขาวิชาภาษาไทย            คณะศิลปศาสตร์               ๒.  ผศ.ณัฐปคัลภภ์    กิตติสุนทรพิศาล    สาขาเทคโนโลยีนิเทศศิลป์  คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์   ๓.  ผศ.ธัญญ์ชลิตา    สิทธิ์ภูรินทร์กุล       สาขาวิชาทัศนศิลป์              วิทยาลัยเพาะช่าง

IMG_8693IMG_8697

IMG_870222339100_1553552858041953_2114280267461253386_o